Eşti aici

,,Portul popular din Țara Năsăudului”

Data: Vineri, 26 Iunie, 2020 - 10:00
Loc: Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna

Vineri, 26 iunie 2020, sub egida Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, la Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, va avea loc expoziția de fotografie ,,Portul popular din Țara Năsăudului”.

Expoziția își propune să aducă în fața publicului, aspecte cu privire la originalitatea și frumusețea portului popular specific acestei zone.
Portul popular din zona bazinului superior al Someșului Mare este foarte asemănător de la un sat la altul, datorită faptului că localitățile au avut o dezvoltare istorică comună.
În perioada de formare a satului, ca și mai târziu, noii veniți au adus cu sine portul și datinile localităților de origine, care s-a contopit treptat într-o formă locală, adaptată ocupației cu caracter agricol, pastoral și forestier.
Evoluția social-economică determină, însă, o periodizare în prezentarea portului, corespunzătoare etapelor parcurse, care au adus modificări structurale mai importante.
Pe lângă fondul comun, portul popular din comunele și satele din bazinul Someșul Mare, prezintă și unele particularități, precum și influențe de la populația din localitățile de pe Valea Bârgăului și chiar de la sașii districtului Bistrița. Așadar, portul popular de pe Ilva și Someș prezintă numeroase note estetice reliefate prin suplețe și ornamentații artistice, cu nuanțe și croiuri deosebite față de localitățile vecine cu care alcătuiesc aceeași zonă etnografică "Țara Năsăudului".
De altfel, aproape fiecare sat din zonă pune în evidență deosebiri mărunte la îmbrăcăminte, nuanțe, după care someșenii se recunosc din care localitate sunt. Acestora li se adaugă fizionomia și ținuta, graiul domol și ospitalitatea ce-i caracterizează pe locuitorii acestor localități.
Linia croiului la piesele de îmbrăcăminte este determinată de conformația corpului, de tendința că hainele să nu fie mai lungi sau mai largi decât este necesar în mod practic ci, "numai cât să-i șadă omului bine".
Culoarea motivelor ornamentale și a cusăturilor este exprimată prin nuanțe de roșu, portocaliu și albastru la tineret, cărora li se adaugă din ce în ce mai mult negru la cei varstnici în locul culorilor vii.
Această cromatică pune în relief vitalitatea, caracterul deschis și generos al tinerilor, ca și seriozitatea și cumpătarea celor albiți devreme.
Portul popular, graiul românesc, tradițiile și obiceiurile sunt zestrea moștenită de la strămoșii noștri, iar noi suntem datori să o transmitem mai departe pentru a păstra continuitatea acestui popor.

Expoziția va rămâne deschisă pentru publicul vizitator începând cu data de 26 iunie 2020 pana la data de 17 iulie 2020 la Muzeul Etnografic si al Mineritului Rodna.
Muzeograf, Floare Grapini