You are here

Fishing, hunting and apiculture

Secondary occupations in the area of Bistrita

Vânătoarea şi pescuitul reprezentau o sursă însemnată de hrană, aceste îndeletniciri fiind practicate atât în zonele de munte cât şi în cele de câmpie. A treia sală ilustrează ocupaţiile secundare întâlnite în zona noastră: pescuitul, vânătoarea si albinăritul. Pescuitul este reprezentat de o barcă monoxilă, piesa de referinţă pentru secţie, şi ustensilele necesare pescuitului: crâsnic, ostie, plasă pentru prins peşte, vârşa. În ceea ce priveşte vânătoarea expunem câteva capcane, cornuri pentru păstrat praful de puşcă, taşca de vânătoare, puşca. Referitor la albinărit avem trei tipuri de stupi: forma cea mai veche, cea dintr-un trunchi de copac scobit ;cea din nuiele împletite şi cel de-al treilea tip este cel întâlnit şi în zilele noastre, stupul sistematic.