You are here

"Saxon House" Livezile

Opened in 1998 the museum “Saxon House” in the village Livezile presents to the public essential aspects of the Saxon civilization in the area of Bistrita.

The Museum “Saxon house” Livezile was set up taking into account the objects’ collection of Ioan Rusu from Livezile. It is a complete household: house, barn, stables, all with Saxon character both in the architecture of the house and exhibition way of the household annexes.

We tried to recompose the Saxon interior from the past in three different rooms. Besides the traditional costumes of the collection, a special place was intended for the webs with decoration function (wall-cloths, towels, table-cloths, bed-cloths), wooden objects, household objects, handicraft objects, furniture painted in Saxon style (benches, table, stands, beds, closets), ceramic objects (oven made out of terracotta tiles).

The barn and the two stables shelter exponents grouped according to functional categories: “guillotine” for chopping beet, mills for the grain, grape crushers, tools, installations for the house-industry: spin-wheels, swingles, spinning-machines.  

Deschis în anul 1998, muzeul Casa săsească din localitatea Livezile prezintă publicului aspecte esenţiale ale civilizaţiei săseşti din zona Bistriţei.

Muzeul Casa săseasca Livezile s-a constituit având la baza colecţia de obiecte a lui Ioan Rusu din Livezile. Este o gospodarie completă: casă, şură, grajd, cu specific săsesc în arhitectura casei şi a modului de expunere a anexelor gospodăreşti.

Am încercat să reconstituim interiorul săsesc de altădată în trei încăperi distincte. Pe lângă piesele de port aflate în colecţie un loc aparte îl ocupă ţesăturile de interior(păretare, ştergare, feţe de masă, acoperitoare de pat), obiectele din lemn, piesele de uz casnic, de uz meşteşugăresc, piesele de mobilier pictat specific saşilor (laviţă, masă, cuier, pat, dulap), obiectele de ceramică (sobă din cahle).

Anexele gospodăreşti, şura şi cele două grajduri aflate lângă casă adăpostesc exponate grupate pe categorii funcţionale: “ghilotine” pentru tăiat sfecla, râşniţe pentru măcinat cereale, hambare pentru depozitat cereale, teascuri pentru stors struguri, unelte, instalaţii ce ţin de industria casnică textile: depănători, meliţe, maşini de tors etc.